ACC ต้อนรับลูกค้าชั้นนำ จากหลายประเทศ เข้าชมกระบวนการผลิต “ คอปเปอร์ซัลเฟต ” พันธมิตรทางธุรกิจจากหลายประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต ณ.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย...

ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เปิดบริษัท ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS ( International Community School ) เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ กลุ่มอาหาร...

ACC พลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล (ACC) จำกัด ได้สนับสนุนกีฬาให้กับ 22 โรงเรียน นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ...