บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ISO/IEC 17025 มาตรฐานสากลที่ ACC ได้รับการรับรอง ซึ่งเป็นระบบที่ประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ (Lab)  ครอบคลุมทุกด้านของการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ  ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างจนถึงความชำนาญในการวิเคราะห์ทดสอบ การเก็บบันทึกและการรายงานผล ซึ่งช่วยยกระดับให้ห้องปฏิบัติการ (Lab ) ให้เป็นมาตรฐานสากล ในตลาดโลกที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพ และพัฒนาประสิทธิภาพ ACC ยังได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลอีกหลายระบบ เช่น ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, FAMI-QS, GMP, FAMI-QS, เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อคงความเป็นผู้นำด้านการผลิตแร่ธาตุอาหารสัตว์ป้อนเข้าสู่ตลาดโลก...

[caption id="attachment_1385" align="alignnone" width="800"] ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19[/caption] [caption id="attachment_1393" align="alignnone" width="800"] ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19[/caption] ACC มอบแว่นตานิรภัย, สบู่เหลว, Face Shield, และอาหารกึ่งสำเร็จรูป  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์  2 โรงพยาบาล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้  บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม...