[gallery ids="1440,1442,1444,1446,1448,1450,1452,1454,1456,1458,1460,1462,1464,1466,1468,1470,1472,1474,1476,1478,1480,1482,1484,1486,1488,1490,1492,1494,1496,1498"] รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขล้นใจ มอบให้ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้ผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ การซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดให้มีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ จำนวน 6 ครอบครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจผู้พิการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางสมัคร คุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์  กรรมการผู้จัดการ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์...