บ.เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด

85/1 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

โทร : +(66) 38 570 150-2 ต่อ 104,105
มือถือ : +(66) 81-833-7043
แฟกซ์ : + (66) 38 570 149 ,441

ติดต่อพนักงานขาย

K.Parinda Chapakiya
ฝ่ายขาย & ฝ่ายการตลลาด (ต่างประเทศ)
มือถือ : +(66) 87 8325 824

ฝ่ายขายภายในประเทศ

มือถือ : +(66) 81 8337 043

เสนอข้อร้องเรียน

อีเมล์ : asian@acc1976.com

มือถือ : +(66) 92 2694 798

ติดต่อบริษัท

สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายๆโดยผ่านทางอีเมลและการสนทนาออนไลน์

Input this code: captcha