ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) ที่บริเวณ ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ จากนั้นในปี ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2538) บริษัทฯได้ย้ายมาที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถ.บางนา-ตราด กม.36 จ.ฉะเชิงเทรา เราได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นผู้นำของประเทศไทยและภูมิภาคในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทสารประกอบทองแดง ให้แก่อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อาหารสัตว์ , การชุบทองแดง , อิเล็กทรอนิกส์, การเกษตร, การทำเหมืองแร่ และอื่น ๆ เรายังเป็น ผู้บุกเบิกการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียเฟอร์ริกคลอไรด์โซลูชั่น ที่ได้คุณภาพสูง และได้รับความไว้วางใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยประสบการณ์การจัดการกรด/ด่างใช้แล้วอย่างยาวนานและเป็นระบบ ทำให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าสำคัญรายใหญ๋ในประเทศมาอย่างยาวนานกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา

คิดค้น ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตด้วยตนเอง

เราได้มีการออกแบบพัฒนากระบวนการผลิตของเราเอง โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ควบคู่ไปกับความรู้ตามหลักวิชาการ ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ของธุรกิจในปัจจุบัน เรามีการจัดการบริหารโลจิสติกส์และการวิเคราะห์วิจัยพัฒนาที่มีคุณภาพ ภายใต้ปรัชญาของบริษัท คือการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพสูงสุดและการให้บริการที่ยอดเยี่ยม ดังเห็นได้จากการได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ISO9001:2008, HACCP:2003,FAMI-QS:2009, ISO14001:2004, OHSAS18001:2007และ GMP เรามีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และรักษามาตราฐานการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถกำหนดราคาขายสินค้าที่เหมาะสม ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลี,ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง ประเทศฮอลเตรเลีย โอเชียเนีย และประเทศในกลุ่มอาเซียน

ไม่หยุดนิ่งในด้านวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยทีมR&D ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ สารประกอบทองแดงและน้ำยาเฟอริคคลอไลด์ ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เรามีทีมงานฝ่ายขายและการตลาดที่คอยให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าอย่างดีเยี่ยม มีทีมงานวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ มีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านเทคนิค และทุกความต้องการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้านงานบริการ

ธุรกิจรักษ์โลก

เราให้ความสำคัญกับการมีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ 3R 1.การนำของเสียมาใช้ 2.การรีไซเคิล 3.การ มีส่วนร่วมใน การแก้ไข ปัญหาทั้งหมดของสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ให้กับชุมชน ใกล้เคียง ของเรา รวมไปถึงประชาชนทุกคน

มุ่งพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

เราได้มีการพัฒนาคู่มือการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนร่วมในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัย เราได้นำระบบ OHSAS 18001 เข้ามาใช้เป็นมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีการควบคุมอย่างเข้มงวดและอัพเดตอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย มีข้อปฎิบัติ และการแนะนำการใช้เครื่องมือต่างๆ การปฏิบัติกับสารเคมีอย่างถูกวิธี เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความปลอดภัยในชีวิตอย่างทั่วถึง