คอปเปอร์ซัลเฟต (เพนทาไฮเดรท)

Feed Agricture Electronic Mining

รายละเอียด (%)


25
24.7
23

บรรจุภัณฑ์


bags 25 Kg.
big bags 500 Kg.
big bags 1,000 Kg.