คอปเปอร์ซัลเฟต (เพนทาไฮเดรท)

Feed Agricture Electronic Mining

รายละเอียด (%)


34
35
32

บรรจุภัณฑ์


bags 25 Kg.
big bags 500 Kg.
big bags 1,000 Kg.