สารเคมีกัดแผงวงจรอิเลคทรอนิคส์

รายละเอียด(%)


อัลคาไลด์ อิชชิง โซลูชั่น
เดเวอรอ็บเปอร์ 45+

บรรจุภัณฑ์


Plastic Drum 20 Liter
Plastic Drum 200 Liter