สารเคมีบำบัดน้ำ

สารเคมีบำบัดน้ำ


เฟร์ริกคลอไรด์ โซลูชั่น 40,41,42,46 %
เฟอร์รัช โซลูชั่น 28 %
เมเธอร์เลม ซีพี2 High Performance for Cu removal
เมเธอร์เลม เอ็กพี1 Excellent feature in Electro-less Cu

บรรจุภัณฑ์


Plastic Drum,IBC,Bulk 28,30,1,000 Liter, Bulk
Plastic Drum,IBC,Bulk 25 Kg, Bulk
Plastic Drum 200 Liter
Plastic Drum 200 Liter