ไตรเบสิค คอปเปอร์คลอไรด์

Feed Agricture Electronic Mining

รายละเอียด (%)


58

บรรจุภัณฑ์


bags 25 Kg.
big bags 500 Kg.
big bags 1,000 Kg.