[gallery ids="1440,1442,1444,1446,1448,1450,1452,1454,1456,1458,1460,1462,1464,1466,1468,1470,1472,1474,1476,1478,1480,1482,1484,1486,1488,1490,1492,1494,1496,1498"] รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขล้นใจ มอบให้ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้ผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ การซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดให้มีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ จำนวน 6 ครอบครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจผู้พิการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางสมัคร คุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์  กรรมการผู้จัดการ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์...

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองห้องแล็ป ISO/IEC 17025 และ ใบรับรองผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญฯ ISO/IEC 17043 นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการให้กับห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยนางพจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กล่าวรายงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดินหน้านโยบายการสร้างมูลค่าเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและบริการให้ผู้ประกอบการในประเทศ กระตุ้นตลาดทั้งในประเทศให้เกิดการยอมรับสินค้าบริการที่ได้มาตรฐาน สร้างความพร้อมการแข่งขันในเวทีโลกและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) โดยมุ่งเน้นให้ห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการในประเทศไทยได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล กรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นหนึ่งในหน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการของประเทศที่ดำเนินการผลักดันให้ห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการรับรองฯ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันนี้มีห้องปฏิบัติการทดสอบและผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับการรับรองฯแล้ว 238 ห้องปฏิบัติการ ล่าสุดมอบใบรับรองระบบห้องปฏิบัติการ การทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025...

    [caption id="attachment_1415" align="alignnone" width="850"] Fami Qs[/caption] ACC ได้รับการรับรองระบบ FAMI QS (Feed Additive and PreMixture Quality Systems) คือระบบบริหารคุณภาพและความปลอดภัย สำหรับผู้ผลิตวัตถุดิบผสมในอาหารสัตว์ กำหนดขึ้นโดยผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป หรือ FEFNAN (the European Association of Feed Additive Manufacture) เพื่อควบคุมสุขอนามัยและความปลอดภัยในการผลิตวัตถุดิบแต่งเติมในอาหารสัตว์ ผู้ประกอบการที่ต้องการทำมาตรฐาน FAMI-QS ต้องเป็นผู้ผลิตวัตถุที่เติมในอาหารสัตว์ (Feed Additive) โภชนะบำบัด (Functional Feed) สารผสมล่วงหน้า (PreMixture) และสารที่ใช้เพื่อการผลิตสารข้างต้นเท่านั้น ข้อกำหนดของมาตรฐาน FAMI-QS ได้พัฒนามาจากข้อกำหนดในมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO...