สินค้าอื่นๆ

รายละเอียด(%)


ไฮโดรคลอริกแอซิด 35%
โซเดียมไฮดรอกไซด์

บรรจุภัณฑ์


Plastic Drum 25 Kg
Plastic Drum 30 Kg