บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เติมความสุขให้น้องด้วยการบริจาคอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกองลอย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้บริจาคอาหารกลางวันให้น้องๆโรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนหลายชาติพันธ์ เช่น กระเหรี่ยง สัวะ ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจิรญ ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภค...

กิจกรรม CSR มอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 55 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนที่เขตภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่...