เปิดความสามารถเยาวชนบนเวทีประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ภายใต้แนวคิด พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โครงการ ACC GO GREEN SEASON 2 ปี 2566  ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 53,000 บาท เร็วๆนี้บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ก่อตั้งเมื่อปี 1976 จนถึงปัจจุบัน กว่า 47 ปี  เราคือผู้นำธุรกิจในกลุ่มอุตสหกรรมเคมีภัณฑ์เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ บริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลและมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ กว่า 30 ประเทศ และเป็นผู้สนับสนุนการจัดประกวดในครั้งนี้ โดยมีคุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ...

อาสาทำดีปีที่ 10 เดินหน้าลุยกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ณ.ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ACC ปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน ” นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นางมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เติมความสุขให้น้องด้วยการบริจาคอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านกองลอย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้บริจาคอาหารกลางวันให้น้องๆโรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นนักเรียนหลายชาติพันธ์ เช่น กระเหรี่ยง สัวะ ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจิรญ ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภค...

กิจกรรม CSR มอบเสื้อกันหนาวให้น้องๆนักเรียน ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียน ในเขตภาคเหนือ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) โรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ที่ใช้ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล อาทิ ISO9001 14001 45001 ISO/IEC 17025 FAMI QS HACCP และ GMP ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบเสื้อกันหนาว จำนวน 55 ตัว เพื่อนำไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนที่เขตภาคเหนือที่ประสบภัยหนาวจำนวน 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่...

[caption id="attachment_2115" align="alignnone" width="1301"] มอบผ้าห่มกันหนาว[/caption] กิจกรรม CSR มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO9001 14001 45001 FAMI QS HACCP GMP และมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในหลายตำบล ในอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย บนยอดดอยสูงยังมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ และคนชรา อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาว รวมถึงโรงเรียนที่มีเด็กๆ...

[gallery ids="1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014"] ACC จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน   เมื่อเร็วๆนี้  นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้เป็นประธานในการจัดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 ในระดับมัธยมตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน และเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 9 ทีม...

กำหนดการ งานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 สถานที่ : เป็นห้องประชุม วิจิตราธานี สปอร์ตคลับ (ซอย.วัดหอมศีล) 79/1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 เวลา ลำดับดำเนินงาน 08.30 – 09.10 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด / รับประทานทานอาหารว่าง 09.10 – 09.15 น. ประธานผู้จัดงาน นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด กล่าวเปิดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ครั้งที่ 1 ปี 2565 09.15 – 10.30...

ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม 08 Apr ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม Posted at 10:43h in Uncategorized by acc 0 Comments ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม 1.โรงเรียนวัดบางวัว A.ทีมเรารักสิ่งแวดล้อม B.ทีมร่วมมือ ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 2.โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร A.ทีม SMK INVENTION I B.ทีม SMK INVENTION II 3.โรงเรียนวัดพิมพาวาส A.ทีม Clean nature (ธรรมชาติที่สะอาด) 4.โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง) A.ทีมพิทักษ์ รักโลก B.ทีมThe action boy 5.โรงเรียนวัดบางแสม A.ทีม New Gen Bangsamae 1 B.ทีม New...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร็วๆนี้ ตัวแทนบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคมอบให้กับผู้พิการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา...

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม #1 ปี 2565 วัตถุประสงค์การจัดงาน 1.เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 3.เพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า รูปแบบการประกวด : ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่าใช้ ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โดยผลงานประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้หรือขยะ เพื่อลดประมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษาในอำเภอบางปะกง • โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงาน • สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ขั้นตอนการสมัครและวิธีการส่งผลงาน 1.การสมัคร ให้กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร และมีรายเซ็นอาจารย์ผู้อนุมัติรับรอง ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครตามลิงค์ # ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 2.ส่งใบสมัคร สามารถสแกนไฟล์ (ประเภท...