[caption id="attachment_2115" align="alignnone" width="1301"] มอบผ้าห่มกันหนาว[/caption] กิจกรรม CSR มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO9001 14001 45001 FAMI QS HACCP GMP และมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในหลายตำบล ในอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย บนยอดดอยสูงยังมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ และคนชรา อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาว รวมถึงโรงเรียนที่มีเด็กๆ...

[gallery ids="1990,1992,1994,1996,1998,2000,2002,2004,2006,2008,2010,2012,2014"] ACC จัดประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อมในระดับเยาวชน   เมื่อเร็วๆนี้  นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้เป็นประธานในการจัดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปี 2565 ในระดับมัธยมตอนต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณของเสียให้กับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน และเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวดทั้งหมด 9 ทีม...

กำหนดการ งานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565 สถานที่ : เป็นห้องประชุม วิจิตราธานี สปอร์ตคลับ (ซอย.วัดหอมศีล) 79/1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 เวลา ลำดับดำเนินงาน 08.30 – 09.10 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด / รับประทานทานอาหารว่าง 09.10 – 09.15 น. ประธานผู้จัดงาน นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด กล่าวเปิดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ครั้งที่ 1 ปี 2565 09.15 – 10.30...

ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม 08 Apr ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม Posted at 10:43h in Uncategorized by acc 0 Comments ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม 1.โรงเรียนวัดบางวัว A.ทีมเรารักสิ่งแวดล้อม B.ทีมร่วมมือ ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม 2.โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร A.ทีม SMK INVENTION I B.ทีม SMK INVENTION II 3.โรงเรียนวัดพิมพาวาส A.ทีม Clean nature (ธรรมชาติที่สะอาด) 4.โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง) A.ทีมพิทักษ์ รักโลก B.ทีมThe action boy 5.โรงเรียนวัดบางแสม A.ทีม New Gen Bangsamae 1 B.ทีม New...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร็วๆนี้ ตัวแทนบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคมอบให้กับผู้พิการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา...

โครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม #1 ปี 2565 วัตถุประสงค์การจัดงาน 1.เพื่อรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและช่วยลดปริมาณขยะให้กับสิ่งแวดล้อม 2.เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน 3.เพื่อสนับสนุนการนำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ มาประดิษฐ์เป็นวัสดุ อุปกรณ์ ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างคุมค่า รูปแบบการประกวด : ภายใต้คอนเซ็ปต์ “น่าใช้ ให้ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ โดยผลงานประดิษฐ์สามารถใช้งานได้จริง โดยมีแรงบันดาลใจจากการเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้หรือขยะ เพื่อลดประมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม หรือแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เขตการศึกษาในอำเภอบางปะกง • โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม แต่ละทีมส่งผลงานได้ 1 ผลงาน • สมาชิกทีมละไม่เกิน 5 คน ขั้นตอนการสมัครและวิธีการส่งผลงาน 1.การสมัคร ให้กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร และมีรายเซ็นอาจารย์ผู้อนุมัติรับรอง ผู้สมัครสามารถโหลดใบสมัครตามลิงค์ # ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2565 2.ส่งใบสมัคร สามารถสแกนไฟล์ (ประเภท...

เมื่อเร็วๆนี้ คุณ ทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) นำพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลเนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2565 ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงมีระบาดในหลายพื้นที่ แต่ ACC ได้ดำเนินการตามมาตรการของรัฐอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจโดยเกิดผลกระทบให้น้อยที่สุด ซึ่งเป็นแนวทางที่ทุกหน่วยงานของบริษัทฯ ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับรองระบบ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, GMP, HACCP,...

นาย สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 130 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR ในโครงการ ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา...

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้บริจาคข้าวสารและอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้กับ “ ศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว ” ( Community Waiting Area : CWA ) เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน ได้มอบ ข้าวสารจำนวน 42 ถุง และอาหารกึ่งสำเร็จรูปอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด นำไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว ชุมชนดังคลองเตยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก บ้านหลังหนึ่งอยู่รวมกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่าย ทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก...

[gallery ids="1801,1803,1805,1807,1809,1811,1813,1815,1817,1819,1821,1823,1825,1827,1829,1831,1833,1835,1837,1839,1841,1843,1845,1847,1849,1851,1853,1855,1857"]   เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้ผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์สร้างอาชีพให้ผู้พิการ การซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดให้มีสภาพสมบูรณ์ปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน และสนับสนุนสิ่งของอุปโภคและบริโภคที่มีความจำเป็น ให้กับครอบครัวผู้พิการที่ยากไร้ จำนวน 6 ครอบครัว เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง นมจืด และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในเขตเทศบาลตำบลบางสมัคร ซึ่งการลงพื้นที่สำรวจผู้พิการครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลบางสมัคร คุณทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสาจำนวนกว่า 40 คน ได้ร่วมมือกัน ซ่อมแซมบ้านของผู้พิการที่ชำรุดในส่วนผนังบ้าน...