ผอ.โรงพยาบาลบางปะกงรับมอบชุด PPE จาก เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด

นาย สุธน คุณรักษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกง รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 130 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR ในโครงการ ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ รพ.” สู้ COVID-19 ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานผู้ที่ต้องดูแลคนไข้ มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้ออยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการดังกล่าว นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน ได้สนับสนุนชุด PPE จำนวน 130 ชุด ให้กับ “ โรงพยาบาลบางปะกง “ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ACC ขอขอบคุณในความเสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเราพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในยามวิกฤตนี้และขอร่วมต่อสู้เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน

No Comments

Post A Comment