ACC ต้อนรับลูกค้าชั้นนำ จากหลายประเทศ เข้าชมกระบวนการผลิต “ คอปเปอร์ซัลเฟต ”

พันธมิตรทางธุรกิจจากหลายประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต ณ.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย

เร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีโอกาสต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ” คอปเปอร์ซัลเฟต ” ซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ โดยมีบริษัท PT Japfa Comfeed Co.,Ltd. ประเทศอินโดนีเซีย, บริษัท Japan Nutrition Co.,Ltd. (JNC) ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท Ruby Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม, และบริษัท Lallemand-Biotech Co.,Ltd.(LB) ประเทศญี่ปุ่น, เป็นต้น
นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทชั้นนำในกลุ่มอาหารสัตว์ ได้ให้การยอมรับและเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าของ ACC มาโดยตลอด

No Comments

Post A Comment