ACC ได้รับรางวัลผู้ขายดีเด่น

งานสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดย กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบรางวัลให้กับคู่ค้าที่จัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา และสินค้ามีคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์
บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ )ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสเป็นประธานเปิดงาน สำนักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในปี 2562 ชูแผนการจัดซื้อรวม 4,048 ล้านบาท การจัดซื้อสินค้าชุมชน จำนวน 220 ล้านบาทนำระบบ Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเข้ามาใช้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มเหล็กสหวิริยา ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำวิธีการจัดซื้อออนไลน์มาใช้อนาคตอันใกล้นี้
ทั้งนี้ ACC ยังได้รับรางวัลผู้ขายดีเด่นประจำปี 2561 ที่มีการจัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา สินค้ามีคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยคุณปรินดา จะปะกิยะ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรมเอเชียชะอำ จ.เพชรบุรี

No Comments

Post A Comment