ACC สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ

มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก
เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการนำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 21 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมกันสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ตามโครงการ อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ฝาย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2561ที่ผ่านมา

โดยนายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ได้กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการจัดการกับทรัพยากรน้ำอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ ทั้งยังช่วยกันป้องการผังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และกิจกรรมในครั้งนี้คือการแสดงพลังของจิตอาสา ที่มีความแน่วแน่และตั้งใจที่ได้ปฏิบัติ “ตามรอยพ่อ” เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร
บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
โทร.097-014-5754
อีเมล์[email protected]

No Comments

Post A Comment