เอเชี่ยน เคมิคัล จับมือ มูลนิธิรักษ์ไทย มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

มอบผ้าห่มกันหนาว

กิจกรรม CSR มอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์สารเคมีบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ริกคลอไรด์ ) และกลุ่มเคมีในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์

เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO9001 14001 45001 FAMI QS HACCP GMP และมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม CSR โดยได้มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน ให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย

เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในหลายตำบล ในอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่การทำงานของมูลนิธิรักษ์ไทย บนยอดดอยสูงยังมีพี่น้องชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมาก และได้รับผลกระทบจากภัยหนาวที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ และคนชรา อีกทั้งยังขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยหนาว รวมถึงโรงเรียนที่มีเด็กๆ มาเรียนเป็นโรงเรียนพักประจำ (โรงเรียนกินนอน)  อีกด้วย

บริษัทเอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด มุ่งมั่นเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)ในหลายๆด้าน ภายใต้โมเดล CH2E (Community, Humanity, Education, Environment)เพื่อสร้างประโยชน์มอบโอกาสสู่สังคม ให้พึงพาอาศัยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 

ที่มาของข่าว : www.acc1976.com

No Comments

Post A Comment