ADEKA ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต เฟอร์ริคคลอไรด์ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคและกลุ่มบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้นำตัวแทนลูกค้าจากบริษัท ADEKA CORPORATION กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และอาหารในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเฟอร์ริคคลอไรด์และร่วมเจรจากับผู้บริหารถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ ที่มา www.acc1976.com...

มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการนำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 21 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมกันสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ตามโครงการ อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ฝาย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา โดยนายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ได้กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการจัดการกับทรัพยากรน้ำอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ ทั้งยังช่วยกันป้องการผังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน...

Safety By Wellgrow โครงการที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก.) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Safety By Wellgrow เป็นโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร “ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค ล็อคสายรัดคาง” เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยและสวมใส่หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน โครงการนี้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก) และบริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคม ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพนักงานที่ทำงานในนิคมและกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รับทราบถึงปัญหา สาเหตุความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขับขี่ และวิธีป้องกันจากนั้นนางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ พร้อมกับ นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ตัวแทนบริษัท ACC...