กำหนดการ งานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ฯ 10 มิถุนายน 2565 นี้

กำหนดการ
งานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ
โครงการ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อมประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ 10 มิถุนายน 2565

สถานที่ : เป็นห้องประชุม วิจิตราธานี สปอร์ตคลับ (ซอย.วัดหอมศีล) 79/1 ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เวลา ลำดับดำเนินงาน
08.30 – 09.10 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประกวด / รับประทานทานอาหารว่าง

09.10 – 09.15 น. ประธานผู้จัดงาน นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด กล่าวเปิดงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ครั้งที่ 1 ปี 2565

09.15 – 10.30 น. เริ่มการประกวด ช่วงที่ 1
ทีมที่ 1-5 นำเสนอผลงานต่อกรรมการ
ช่วงเวลา นำเสนอผลงานต่อกรรมการ (10 นาที)
ช่วงเวลา ตอบคำถามคณะกรรการ (5 นาที)

10.30 – 10.40 น. พักเบรก

10.40 – 11.30 น. เริ่มการประกวด ช่วงที่ 2
ทีมที่ 6-9 นำเสนอผลงานต่อกรรมการ
ช่วงเวลา นำเสนอผลงานต่อกรรมการ (10 นาที)
ช่วงเวลา ตอบคำถามคณะกรรการ (5 นาที)

11.30 -11.40 น. ประกาศผลการแข่งขัน

11.40 – 12.00 น ประธาน มอบรางวัล ตามลำดับ รางวัลชมเชย
3 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศ,
และมอบกระเช้าขอบคุณให้กับกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ถ่ายรูปหมู่ ผู้เข้าร่วมงานรับของว่าง/ของที่ระลึก และสิ้นสุดงาน

แผนที่การเดินทางไปสถานที่จัดงาน
คลิกลิงค์ GoogleMap

https://goo.gl/maps/eG4V4FcL5uhTaGJV9

หรือ สแกน QR CODE

 

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment