ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ

ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ
ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม

08 Apr ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมกิจกรรม
Posted at 10:43h in Uncategorized by acc 0 Comments

ประกาศรายชื่อทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือ
ขยะ ACC GO GREEN เครือข่ายพิทักษ์. รักษ์. สิ่งแวดล้อม
1.โรงเรียนวัดบางวัว
A.ทีมเรารักสิ่งแวดล้อม
B.ทีมร่วมมือ ร่วมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

2.โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
A.ทีม SMK INVENTION I
B.ทีม SMK INVENTION II

3.โรงเรียนวัดพิมพาวาส
A.ทีม Clean nature (ธรรมชาติที่สะอาด)

4.โรงเรียนวัดบางเกลือ (ประชารัฐบำรุง)
A.ทีมพิทักษ์ รักโลก
B.ทีมThe action boy

5.โรงเรียนวัดบางแสม
A.ทีม New Gen Bangsamae 1
B.ทีม New Gen Bangsamae 2

ทีมงานขอขอบคุณทางโรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอให้น้องๆทุกทีมได้สนุกกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน และพร้อมนำเสนอในเดือน มิถุนายน 2565 นี้
เนื่องจากสถาณการณ์โควิด ทางทีมงาน ACC Go Green จึงขอติดตามเก็บภาพบรรยากาศและความคืบหน้าของผลงานตามความเหมาะสมของสถานะการและจะขอติดต่อไปอีกครั้งในปลายเดือน เมษายน 2565 นี้

No Comments

Post A Comment