ACC “พร้อมสู้ Covid 19”

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ ) ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานภายในองค์กรถึงวิธีปฏิบัติป้องกันโรคระบาด Covid 19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน
ACC ได้ตระหนักและให้ความสำคัญพร้อมทั้งมีมาตรการต่างๆในการรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ ACC ได้มีการส่งเสริมโดยการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา (30 ml) จากวัตถุดิบที่พอหาซื้อได้ในตลาด เพื่อแจกให้กับพนักงานและบางส่วนแจกจ่ายให้กับลูกค้า
ผู้บริหารและพนักงาน ACC ทุกคนขอเป็นอีกหนึ่งขุมพลังที่ช่วยรับผิดชอบต่อบุคลากรภายในองค์กรและต่อสังคมภายนอก ในการส่งเสริมและป้องกัน Covid 19 เพื่อให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกิฤตโรคระบาดในครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว

No Comments

Post A Comment