ACC พลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน

บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่
ACC ยังได้มอบเครื่องตัดหญ้าจำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแนวกันไฟทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย
นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ ยังกล่าวว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ เป็นเหมือนการจุดพลัง สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อพร้อมป้องกันและรับมือหากเกิดเหตุไฟป่า กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ส่งต่อแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมช่วยกันรักษาและหวงแหนผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร
บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด
โทร.097-014-5754
อีเมล์[email protected]

No Comments

Post A Comment