ACC มอบเงินสนับสนุนคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เร็วๆนี้ ตัวแทนบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้ส่งตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้อสิ่งของอุปโภคมอบให้กับผู้พิการ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและการพัฒนาชีวิตผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาลตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

No Comments

Post A Comment