ACC “ ส่งมอบกำลังใจให้ชุมชนคลองเตย ” สู้ COVID-19

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้บริจาคข้าวสารและอาหารกึ่งสำเร็จรูปให้กับ “ ศูนย์พักคอยในชุมชนระหว่างรอส่งตัว ” ( Community Waiting Area : CWA ) เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อในชุมชนคลองเตย

นำโดยนายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ตัวแทนบริษัทและเป็นผู้ดูแลกิจกรรม CSR พร้อมด้วยทีมงาน ได้มอบ ข้าวสารจำนวน 42 ถุง และอาหารกึ่งสำเร็จรูปอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อมอบให้ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด นำไปมอบให้ผู้ที่ติดเชื้อโควิด ในชุมชนคลองเตยระหว่างรอส่งตัว

ชุมชนดังคลองเตยมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพราะเป็นชุมชนแออัดที่มีประชากรอยู่อาศัยจำนวนมาก บ้านหลังหนึ่งอยู่รวมกันตั้งแต่ 2-13 คน ไม่มีห้องกั้นในการกักตัวผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงสูง ยิ่งทำให้เกิดผู้เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับเชื้อใช้เวลาในการแพร่นานและไม่แสดงอาการของโรคทันที ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อจึงเกิดการแพร่กระจายไปยังคนรอบข้างได้ง่าย ทำให้เกิดผู้เสี่ยงจำนวนมาก ทำให้ต้องมีบ้านพักผู้ป่วยแยกออกมาจากบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปติดผู้อื่นขณะยังอาศัยอยู่ในบ้าน ซึ่งศูนย์ CWA ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบจากกรมควบคุมโรค สำนักงานอานามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ (สวสส.) และ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทีมงานจิตอาสา ACC ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนและขอส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย

No Comments

Post A Comment