ACC ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬามากกว่าติดโซเซียล

ประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปสื่อมวลชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์

โทร 097-205-9391

อีเมล์ [email protected]

No Comments

Post A Comment