ACC “เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง

รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขให้น้องๆโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม CSR โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า ACC “ เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง นำโดย คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนจิตอาสา ได้มอบพัดลมติดผนัง โต๊ะรับประทานอาหาร พร้อมทั้งติดตั้งหน้าต่าง ประตูมุ้งลวดของอาคารเรียนให้กับโรงเรียน บ้านท่าโพธิ์ ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นต้องการอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก จากนั้นเป็นกิจกรรมที่จิตอาสาและเด็กๆนักเรียนได้ทำร่วมกัน คือกิจกรรมวาดภาพระบายสีภายใต้หัวข้อเรื่อง “ วาดฝัน ฉันเป็นคนดี “ เพื่อเป็นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการทำความดี กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆ ได้ถ่ายทอดผ่านภาพวาดหลังจากนั้น จิตอาสาได้เติมความสุขให้กับน้องๆ ได้อร่อยไก่ทอด เคเอฟซี อีกด้วย

นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ ผู้บริหารกิจกรรม CSR ได้กล่าวว่า ความสำเร็จส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมตลอดระยะเวลา 5 ปี ของบริษัทฯ นั้นมาจากการสนับสนุนจากผู้บริหาร ที่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เราได้สร้างกลุ่มพนักงานจิตอาสา เพื่อพร้อมดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

No Comments

Post A Comment