พันธมิตรทางธุรกิจ คาร์กิลล์ จำกัด (Cargill) ได้ทำการ Audit ระบบ HACCP&GMP ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ คาร์กิลล์ (Cargill) บริษัทชั้นนำ ที่เป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการด้านอาหาร เกษตรกรรม ได้ทำการ Audit ตรวจสอบ ระบบ HACCP & GMP ของบริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ คอปเปอร์ซัลเฟต ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมีกำลังการผลิตคอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริหารงานด้วยการนำระบบมาตรฐานสากล เช่น ระบบ ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, HACCP, GMP, FAMI-QS,...

  เร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีฐานลูกค้าชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีโอกาสต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจ CP INTERTRADE CO.,LTD. บริษัทในเครือ CP GROUP ประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ” คอปเปอร์ซัลเฟต และ TBCC ” ซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ เพื่อตอกย้ำถึงความมั่นใจในคุณภาพ โดยเข้าเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อีกด้วย ACC ได้รับความไว้ใจจากบริษัทชั้นนำหลายๆบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ทั้งในเรื่องคุณภาพและการบริการ เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามนโยบาย “ ผู้นำด้านคุณภาพยอดเยี่ยมและผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ” ( Leader of Premium...

อาสาทำดีปีที่ 5 เดินหน้าลุยกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำโป่ง ณ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม CSR ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ ACC อาสาทำโป่งบนเขาใหญ่ให้สัตว์ป่า ” นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นางมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร พร้อมด้วยคณะพนักงานจิตอาสาจำนวนกว่า 60 คน ได้ร่วมมือกับทีมเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ช่วยกันขุดดินแล้วเกลี่ยผสมกับแร่ธาตุอัดก้อนและเกลือแกง เพื่อทำดินโป่งเทียม จำนวน 3 โป่ง สร้างเป็นแหล่งอาหารให้กับ ช้างป่า กระทิงป่า และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นจำนวนมาก ได้กินอย่างอุดมสมบูรณ์ ซึ่งโป่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ช่วยทำให้สัตว์ป่ามีการเจริญเติบโตดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกไปหากินนอกเขตอุทยานฯ...

พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (CMK) และ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) ได้เข้า AUDIT ระบบบริหารงานคุณภาพ ที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ คอปเปอร์ซัลเฟต ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ ซึ่งเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมีกำลังการผลิตคอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังเป็นผู้ผลิตเฟอริกคลอไรด์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียที่มีลูกค้าในหลายประเทศ ได้นำทีม Auditor จาก CMK และ SSI เข้าตรวจสอบระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2562 เพื่อคงคุณภาพและความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างแข็งแกร่งต่อไป...

กิจกรรม CSR ภายในบริษัทฯ คือกลยุทธ์ที่ดีเยี่ยมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในด้านต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกคนภายในองค์กร เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรม CSR เป็นอย่างมาก และดำเนินกิจกรรม CSR มาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 นี้ก็จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ผลกระทบเชิงบวกที่เกิดขึ้นและเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ “แนวความคิด “ ของคนภายในองค์กร ความรู้ ความเข้าใจและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆถูกเปิดกว้างมากขึ้น การทำกิจกรรม CSR ภายใน สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรในด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพได้ คำว่า จิตอาสา จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยดึงให้คนภายในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนาและมาช่วยสร้าง วัฒนธรรมองค์กร กิจกรรม CSR ภายในจึงเป็นการเปิดเสรีด้านความคิดให้คนภายในองค์กรได้มาลงมือปฏิบัติจนเกิดเป็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน จากประสบการณ์การเรียนรู้กลายเป็นความเข้าใจและซึมซับโดยอัตโนมัติ จำนวนแนวคิดบวกเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ความสำเร็จของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็จะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น...

งานสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดย กลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เพื่อมอบรางวัลให้กับคู่ค้าที่จัดส่งสินค้าที่ตรงต่อเวลา และสินค้ามีคุณภาพ 100 เปอร์เซ็นต์ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย ( เฟอร์ลิคคลอไรด์ )ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้ขายประจำปี 2562 โดยมีนายจิร โชตินุชิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสเป็นประธานเปิดงาน สำนักจัดซื้อกลุ่ม บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อชี้แจงระเบียบ นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ในปี 2562 ชูแผนการจัดซื้อรวม 4,048 ล้านบาท การจัดซื้อสินค้าชุมชน จำนวน 220 ล้านบาทนำระบบ Green...

พันธมิตรทางธุรกิจจากหลายประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต ณ.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย เร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีโอกาสต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ” คอปเปอร์ซัลเฟต ” ซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ โดยมีบริษัท PT Japfa Comfeed Co.,Ltd. ประเทศอินโดนีเซีย, บริษัท Japan Nutrition Co.,Ltd. (JNC) ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท Ruby Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม, และบริษัท Lallemand-Biotech Co.,Ltd.(LB) ประเทศญี่ปุ่น, เป็นต้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทชั้นนำในกลุ่มอาหารสัตว์...

ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เปิดบริษัท ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS ( International Community School ) เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ กลุ่มอาหาร รสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เปิดสบการณ์การเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ “ รีไซเคิล” ( Recycle ) ที่นำของเสียมาเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังแนวความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ประสบการณ์โดยตรงเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองให้...

บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ ACC ยังได้มอบเครื่องตัดหญ้าจำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแนวกันไฟทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ ยังกล่าวว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ เป็นเหมือนการจุดพลัง สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อพร้อมป้องกันและรับมือหากเกิดเหตุไฟป่า กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ส่งต่อแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมช่วยกันรักษาและหวงแหนผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด โทร.097-014-5754 อีเมล์[email protected]...

ประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปสื่อมวลชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ โทร 097-205-9391 อีเมล์ [email protected]...