พันธมิตรทางธุรกิจจากหลายประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต ณ.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย เร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ (คอปเปอร์ซัลเฟต) ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานและมีกำลังการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีโอกาสต้อนรับพันธมิตรทางธุรกิจเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ” คอปเปอร์ซัลเฟต ” ซึ่งเป็นแร่ธาตุอาหารหลักที่สำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม อาหารสัตว์ โดยมีบริษัท PT Japfa Comfeed Co.,Ltd. ประเทศอินโดนีเซีย, บริษัท Japan Nutrition Co.,Ltd. (JNC) ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท Ruby Co.,Ltd. ประเทศเวียดนาม, และบริษัท Lallemand-Biotech Co.,Ltd.(LB) ประเทศญี่ปุ่น, เป็นต้น นับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่บริษัทชั้นนำในกลุ่มอาหารสัตว์...

ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เปิดบริษัท ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS ( International Community School ) เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ กลุ่มอาหาร รสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์และกลุ่มบำบัดน้ำเสีย เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณภาพสินค้าและการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีโอกาสได้เปิดสบการณ์การเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจ “ รีไซเคิล” ( Recycle ) ที่นำของเสียมาเป็นวัตถุดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรปลูกฝังแนวความคิดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ การเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมาะสมกับยุคสมัยในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ประสบการณ์โดยตรงเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองให้...

บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ ACC ยังได้มอบเครื่องตัดหญ้าจำนวน 3 เครื่อง พร้อมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างแนวกันไฟทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติภารกิจและใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกด้วย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ ยังกล่าวว่าการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ เป็นเหมือนการจุดพลัง สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อพร้อมป้องกันและรับมือหากเกิดเหตุไฟป่า กิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้ส่งต่อแนวคิดของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมช่วยกันรักษาและหวงแหนผืนป่าให้คงความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไปในอนาคต สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด โทร.097-014-5754 อีเมล์[email protected]...

ประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬามากกว่าเล่นโซเชียลมีเดีย ซึ่งปัจจุบันเด็กไทยติดโซเชียลเฉลี่ย 5 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้เกิดผลเสียทำให้การเรียนตก ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน สายตาสั้น โรคซึมเศร้า และพฤติกรรมเลียนแบบที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นกีฬาจึงเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาทักษะและพัฒนาการด้านร่างกายให้แข็งแรง เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปสื่อมวลชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ โทร 097-205-9391 อีเมล์ [email protected]...

ADEKA ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต เฟอร์ริคคลอไรด์ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ในกลุ่มของแร่ธาตุอาหารสัตว์ กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคและกลุ่มบำบัดน้ำเสียซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้นำตัวแทนลูกค้าจากบริษัท ADEKA CORPORATION กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์และอาหารในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเฟอร์ริคคลอไรด์และร่วมเจรจากับผู้บริหารถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้ ที่มา www.acc1976.com...

มุ่งมั่นตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการนำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ 21 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช จังหวัดนครนายก ร่วมกันสร้าง “ฝายชะลอน้ำ” ตามโครงการ อาสาทำดีปีที่ 4 “ สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานความยั่งยืน “ ในเขตพื้นที่ชุมชนบ้านหุบเมย ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จำนวน 3 ฝาย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา โดยนายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ได้กล่าวว่า ทรัพยากรน้ำที่มีความสำคัญมากต่อการดำรงชีวิต การสร้างฝายชะลอน้ำเป็นการจัดการกับทรัพยากรน้ำอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยชะลอการไหลของน้ำ สร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ต้นน้ำ ทั้งยังช่วยกันป้องการผังทลายของหน้าดินในช่วงฤดูฝน...

Safety By Wellgrow โครงการที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก.) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า Safety By Wellgrow เป็นโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร “ขับ-ซ้อน มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟใส่หมวกกันน็อค ล็อคสายรัดคาง” เพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยและสวมใส่หมวกกันน็อคที่ได้มาตรฐาน โครงการนี้สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก) และบริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคม ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มหลัก คือ กลุ่มพนักงานที่ทำงานในนิคมและกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รับทราบถึงปัญหา สาเหตุความสูญเสียของการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากการขับขี่ และวิธีป้องกันจากนั้นนางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง ผอ.สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ พร้อมกับ นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ตัวแทนบริษัท ACC...