ACC ต้อนรับลูกค้าชั้นนำ จากหลายประเทศ เข้าชมกระบวนการผลิต “ คอปเปอร์ซัลเฟต ” พันธมิตรทางธุรกิจจากหลายประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต คอปเปอร์ซัลเฟต ณ.โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประเทศไทย...

ACC เปิดประสบการณ์เรียนรู้ สู่น้องๆ ICS บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด เปิดบริษัท ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารงานและการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ คุณมัลลิกา ศรีรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการส่วนบริหาร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC ) ได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนำคณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาคมนานาชาติ ICS ( International Community School ) เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตเคมีภัณฑ์ กลุ่มอาหาร...

ACC พลังจิตอาสา หยุดไฟป่าสร้างแนวป้องกัน บริษัท เอเชี่ยนเคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการ นำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 50 คน จัดกิจกรรม จุดพลังจิตอาสา หยุดไฟป่า สร้างแนวป้องกัน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยควบคุมไฟป่านครนายก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนบ้านวังทิพย์ ในบริเวณเขตพื้นที่เขาแหลม ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยการสร้างแนวป้องกันไฟป่าด้วยวิธีการลดปริมาณเชื้อเพลิงที่อยู่ตามธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป่า และสร้างเป็นเส้นทางตรวจการณ์ระวังไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่...

บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล (ACC) จำกัด ได้สนับสนุนกีฬาให้กับ 22 โรงเรียน นายธวัชชัย กีรติราคาวิศิษฏ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ได้มอบอุปกรณ์กีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน และเทเบิลเทนนิส ให้กับ 22 โรงเรียนในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ...

เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) นำโดย นายทยุติ ศรีรุงโรจน์ กรรมการผู้จัดการนำพนักงานจิตอาสา จำนวนกว่า 60 คนร่วมมือกับเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่...

ADEKA ประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าเยี่ยมชมสายการผลิต เฟอร์ริคคลอไรด์ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา...

Safety By Wellgrow โครงการที่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (สน.วก.) จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด ( ACC )...